Produkter & Tjänster

Konstruktion, Design & Prototyp

Vi får oftast färdiga CAD-modeller från våra kunder, men vi skapar även egna CAD-modeller utifrån ritningsunderlag eller via scanning av detalj. Vid verktygstillverkning utgår vi från den färdiga CAD-modellen, för att konstruera verktyget. Vi kan läsa in ett flertal fil-format, för att sedan exportera dem i de format som kunden önskar. 

För att kunna möta våra kunders ökande krav, använder vi oss av det senaste inom CAD/CAM och satsar på löpande utbildning av våra konstruktörer och beredare. På konstruktionssidan använder vi oss av Creo-, Mastercam- och Powershape-licenser. För NC-beredning använder vi oss av Tebis-licenser och PowerMill-licenser. Vi kan ta emot de flesta filformaten av CAD modeller.

Vid prototyptillverkning är oftast leveranstiden en avgörande fråga. Vi på ID Modeller strävar hela tiden mot att korta leveranstiden, utan att tumma på kvalitén. Prototyper finns inom de flesta produktområden, men merparten av vår prototyptillverkning består av kolfiberdetaljer, gjuterimodeller och design-modeller.

Frågor?

Kontakta oss för mer information & råd.

info@idmodeller.se

Produkter & Tjänster