ID-modeller Vi söker dig med erfarenhet av konstruktion i våra omr.

Vi har precis påbörjat vår LEAN-resa samt tagit del av Produktionslyftet.

Vi strävar efter att utveckla vår höga kvalitet och för att kunna göra detta så har vi certifierat oss enligt

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 

 

Kvalitétspolicy med kunden i fokus

ID Modeller AB arbetar med kunden i centrum.

Vi på företaget skall möta alla våra intressenters krav genom att använda oss av moderna tillverkningsmetoder med hög teknikutveckling, lång erfarenhet samt den tradition som finns i företaget.

Detta innebär att vi skall hålla hög servicenivå med snabba leveranser till kund, i rätt tid och till rätt plats. Vi skall också leverera absolut rätt kvalitet på varje produkt till samtliga kunder, samt rätt antal.

Detta innebär också att vi måste engagera och motivera samtliga anställda i kvalitetsarbetet samt skapa sådana rutiner och instruktioner som gör det möjligt och underlätta arbetet med att uppfylla de krav vi ställer i vår kvalitetspolicy.

Vi skall som ett led i vårt arbete tillse att vi uppfyller uppsatta krav och ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem och därtill hörande kundkrav.

ISO 9001:2015 Kvalitets Policy

 

 

Miljöpolicy

 

ID Modeller AB skall välja produkter, konstruktion och tillverkningsmetoder som har minsta möjliga miljöpåverkan. Hänsyn skall tas till tekniska och ekonomiska aspekter.

Vi skall som ett led i vårt arbete följa tillämpliga lagar och andra krav samt ständigt förbättra verksamheten och därmed förebygga att vår verksamhet påverkar miljön negativt.

Detta innebär att vi måste engagera och motivera samtliga anställda i vårt miljöarbete samt skapa sådana rutiner och instruktioner som underlättar arbetet med att uppfylla de krav vi ställer i vår miljöpolicy.

Vi skall utarbeta och uppdatera miljömål som personalen känner delaktighet i och som vi om möjligt kan mäta och förbättra oss mot.

 

ISO 14001:2015 Miljö Policy